Marja Hoogesteijn-Uenk

Marja Hoogesteijn-Uenk (1975) is sinds 2008 eigenaar van Ergotherapie Leidsche Rijn Utrecht. Marja werkt servicegericht en zet zich met passie in voor haar cliënten met als doel hun zelfstandigheid te vergroten of hun leven met beperkingen aangenamer te maken. Continu op zoek gaan naar mogelijkheden, buiten kaders denken, goed luisteren en zo ontdekken wat mensen echt beperkt, dat is haar kracht. 

Marja is in 1998 afgestudeerd als ergotherapeut in Amsterdam en heeft daarna veel bij- en nascholingen gevolgd, onder meer op het gebied van neuropsychologie, zit- en werkhouding, re-integratie en chronische pijn.

Na haar studie heeft Marja ruime ervaring opgedaan in de gezondheidszorg waaronder in het ziekenhuis, verpleeghuis en verzorghuis. Ook heeft ze gewerkt als adviseur voor zorgverzekeraars en als product- en accountmanager voor commerciële ondernemingen.

Leidsche Rijn is een bloeiende wijk met jonge mensen waar Marja veel arbeidsgerelateerde klachten tegenkomt. Al snel bleek dat ze een passie heeft voor het begeleiden van cliënten bij en naar arbeid. Om hier verdieping aan te geven volgde ze de opleiding ‘de ergotherapeut op de re-integratiemarkt’. Na deze opleiding heeft ze een periode als re-integratiecoach gewerkt bij re-integratiebureau Happel Company.

In haar werkzame periode als re-integratiecoach en erkend Register Jobcoach werkte Marja praktisch en servicegericht. Ze zag zowel cliënten met een lange als korte afstand tot de arbeidsmarkt als uitdaging. Het duidelijk in kaart brengen van iemands lichamelijke en/of psychische mogelijkheden en daar een plek voor helpen vinden op de arbeidsmarkt is iets waar zij erg goed in is. Marja is erg toegankelijk waardoor netwerken en enthousiasmeren haar op het lijf geschreven zijn.

Sinds enkele jaren heeft Marja zich meer gespecialiseerd in de behandeling van chronische vermoeidheid en chronische pijn.

Vanaf de oprichting van Ergotherapie Leidsche Rijn werkt Marja intensief samen met de Julius Gezondheidscentra maar ook met andere disciplines in de regio en neemt ze deel aan verschillende overlegvormen binnen Leidsche Rijn.

Buiten Leidsche Rijn is zij werkzaam voor Buurtzorg plus Woerden en Nieuwegein, het Paramedisch Centrum Nieuwegein en IJsselstein en Fysio-Aktief Woerden. Daarnaast verzorgt zij werkplekonderzoeken en trainingen voor bedrijven.

Marja is aangesloten bij Ergotherapie Nederland en staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Telefoonnummer: 0611884949